Vi tilbyr

36583095 1790995297605302 4586497852007514112 n

Med vår allsidige bil og maskinpark kan vi utføre nær sagt alle typer oppdrag

Anlegg og vegvedlikehold:
Graving, grusing, dumperkjøring, veghøvling og salting.
I vintersesongen har vi brøyting med lastebil, veghøvel, hjullaster og traktor, strøing av veger og tining av stikkrenner.

Grus og pukk:
Vi skaffer og transporterer det du trenger av grus, pukk, fyllmasse, matjord eller annen type masse. Vi leverer fra: Kankerud Fjelltak AS, Bottum og andre leverandører etter kundens ønsker.

Fór:
Transport, kjøp og salg av halm, høy og gras.

Kraning:
Monteringsarbeid, tunge løft og lange løft.

Spesialtransport:
Maskintransport, transport av takstoler, huselementer, rør, brakker o.l  Vi har biler med spesialhengere og forlengbare lasteplaner, som gjør at vi kan transportere det meste.

Materialtransport:
Transport av trelast og precut med daglige avganger til kunder i øst og vestlandsområdet.

Tanktransport:
Inntransport av melk for Q-meieriene avd. Gausdal fra Gausdal, Gudbrandsdal, Ringsaker og Valdres.

Krokbil:
Vi har en ny krokbil påmontert tømmerkran for transport av rundballer, kvist og annet.
Vi har også et lite utvalg containere for utleie.

Kontakt oss

Sigurd og Ola Grimstad AS
Baklivegen 1398
2651 Østre Gausdal
Telefon 61 22 68 50
E-post firmapost@grimstadas.no

Fakturamottak

EHF – elektronisk

bilag@grimstadas.no

Tilbakeblikk

"På Minnesund var brua så smal at vi måtte ta av et tvillinghjul for å komme over. Og alle grindene var noe herk"

Grunnlegger Sigurd Grimstad

695 FT nettannonse 360x247 pixler

SB LOG web