Vi tilbyr

13238937 1058135380891301 4110919059626537936 n

Med vår allsidige bil og maskinpark kan vi utføre nær sagt alle typer oppdrag

Anlegg og vegvedlikehold:
Graving, grusing, dumperkjøring, veghøvling og salting. I vintersesongen har vi brøyting med lastebil, veghøvel og traktor, strøing av veger og tining av stikkrenner.

Grus og pukk:
Vi skaffer og transporterer det du trenger av grus, pukk, fyllmasse, matjord eller annen type masse. Vi leverer fra: Kankerud Fjelltak AS, Bottum, Smelien grustak.

Fór:
Transport og salg av halm, høy og gras.

Kraning:
Monteringsarbeid, tunge løft og lange løft.

Spesialtransport:
Takstoler, huselementer, rør, brakker o.l 
Vi har biler med spesialhengere og forlengbare lasteplaner, som gjør at vi kan transportere det meste.

Materialtransport:
Transport av trelast og precut med daglige avganger til kunder i øst og vestlandsområdet.

Tanktransport:
Inntransport av melk for Q-meieriene avd. Gausdal fra Gausdal, Gudbrandsal, Ringsaker og Valdres.

Krokbil:
Vi har gått til innkjø av en ny krokbil og et lite utvalg containere

Kontakt oss

Sigurd og Ola Grimstad AS
2656 Follebu
Telefon 61 22 68 50
Telefaks 61 22 68 49
E-post firmapost@grimstadas.no

Fakturamottak

EHF – elektronisk

bilag@grimstadas.no

Tilbakeblikk

“Ved lang last måtte det legges stein på støtfangeren og i førerhuset som motvekt”

SB LOG web