Vi tilbyr

2012-05-15 18.13.59

Med vår allsidige bil og maskinpark kan vi utføre nær sagt alle typer oppdrag

Anlegg og vegvedlikehold:
Graving, grusing, dumperkjøring, veghøvling og salting. I vintersesongen har vi brøyting med lastebil, veghøvel og traktor, strøing av veger og tining av stikkrenner.

Grus og pukk:
Vi skaffer og transporterer det du trenger av grus, pukk, fyllmasse, matjord eller annen type masse. Vi leverer fra: Kankerud Fjelltak AS, Bottum, Smelien grustak.

Fór:
Transport og salg av halm, høy og gras.

Kraning:
Monteringsarbeid, tunge løft og lange løft.

Spesialtransport:
Takstoler, huselementer, rør, brakker o.l 
Vi har biler med spesialhengere og forlengbare lasteplaner, som gjør at vi kan transportere det meste.

Materialtransport:
Transport av trelast og precut med daglige avganger til kunder i øst og vestlandsområdet.

Tanktransport:
Inntransport av melk for Q-meieriene avd. Gausdal fra Gausdal, Gudbrandsal, Ringsaker og Valdres.

Kontakt oss

Sigurd og Ola Grimstad AS
2656 Follebu
Telefon 61 22 68 50
Telefaks 61 22 68 49
E-post firmapost@grimstadas.no

Fakturamottak

EHF – elektronisk

bilag@grimstadas.no

Tilbakeblikk

"På Minnesund var brua så smal at vi måtte ta av et tvillinghjul for å komme over. Og alle grindene var noe herk"

Grunnlegger Sigurd Grimstad