Referanser

Rune Voldsrud: ”Fåvang Sag og Høvleri A/S bruker Sigurd og Ola Grimstad A/S som hovedtransportør på all trelastlevering i Norge. Dette har alltid fungert optimalt uansett om det er lagerleveringer eller byggeplassleveringer. Sigurd og Ola Grimstad A/S stoler vi 100% på og de har alltid utført sine transportoppdrag til alles tilfredshet.”

Tormod Evensen: Q-Meieriene avd. Gausdalmeieriet benytter Sigurd og Ola Grimstad som sin transportør på melk inn til meieriet. De har 4 biler pluss en henger til denne jobben. Det var helt naturlig for oss å ta kontakt med lokale aktører når vi skulle få tilbud på inntransport.  Grimstad virket mest profesjonell og vårt valg ble enkelt. Det måtte bli Sigurd og Ola Grimstad. Det er 6 sjåfører som er engasjert i denne jobben. Stein Bråthen er vår kontaktmann. Transporten blir utført til det beste for oss både kvalitetsmessig og økonomisk. "DSCN1531

Knut Kvernflaten: "Jeg har benyttet meg av firmaet Sigurd og Ola Grimstad AS for transport av takstoler i 20 år, og kan si følgende: Firmaets varemerke er god serviceinnstilling - godt humør og stor fagkunnskap. Med det transportutstyret firmaet disponerer ser jeg lyst på videre samarbeid. Takstoler kan leveres på byggeplasser der geita knapt kan ta seg fram."

Odd Jostein Haugen: "Gausdal Bruvoll BA har benyttet Sigurd og Ola Grimstad AS for transportoppdrag i flere år. De har utstyr og godt kvalisert personell som dekker vårt behov ved levering på byggeplasser. Når vi overlater et transportoppdrag til Sigurd og Ola Grimstad AS, vet vi at transport og levering skjer etter både vår og våres kunders tilfredshet. Gausdal Bruvoll BA ser med stor glede på utvidelsen og fornyelsen av Sigurd og Ola Grimstad AS sin maskinpark de senere år, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i tida som kommer."

Asbjørn Lien: "Gausdal Kalk AS har benyttet firmaet Sigurd og Ola Grimstad AS til transport av våre produkter. Vi er godt tilfreds med dette samarbeidet."

Bjørn Bjørnson - attest fra 1938: "Sigurd Grimstad er uten overdrivelse en av de besste chauffører vi har reist med. Han var mors chauffør i ni år. Hun satte ham - som alle på Aulestad højt - i sit yrke. Han er rolig og snartenkt. Jeg kan kun anbefale ham til alle som vil kjøre med ham."

Kontakt oss

Sigurd og Ola Grimstad AS
Baklivegen 1398
2651 Østre Gausdal
Telefon 61 22 68 50
E-post firmapost@grimstadas.no

Fakturamottak

EHF – elektronisk

bilag@grimstadas.no

Tilbakeblikk

"På Minnesund var brua så smal at vi måtte ta av et tvillinghjul for å komme over. Og alle grindene var noe herk"

Grunnlegger Sigurd Grimstad

695 FT nettannonse 360x247 pixler

SB LOG web