Om oss

DSC 0001S & O Grimstad AS ble etablert i 1939 av Sigurd Grimstad.

Ola Grimstad var daglig leder i hele 40 år, fra 1970 og ut 2010. 
Fra 1. januar 2011 tok Arvid Grimstad over denne stillingen.

Vi fungerer som en familiebedrift med et nært og godt forhold til våre kunder og medarbeidere. De fire hjulene vi kjører på heter kvalitet, service, kompetanse og nytenking. Dette kommer våre kunder til gode.

Vi er i dag 45 faste ansatte, 1 Lærling, samt en del vikarer.

Oppdragsgiverne våre er mange, de største er:
Fåvang Sag og Høvleri AS, S&B Stenersen Q-Meieriene AS avd Gausdal, Pretre AS, Mesta Drift AS, Dokka Entrepenør AS, Veidekke Industri AS, Gausdal Kalk AS, Brdr Lunn AS Felleskjøpet Agri, Gausdal Bruvoll SA, Mjøstre AS, Erling Rolstad AS.

Kontakt oss

Sigurd og Ola Grimstad AS
2656 Follebu
Telefon 61 22 68 50
Telefaks 61 22 68 49
E-post firmapost@grimstadas.no

Fakturamottak

EHF – elektronisk

bilag@grimstadas.no

Tilbakeblikk

“Mor var menighetssøster og jordmor, og far kjørte både til fødsler og ved dødsfall. Ja, de var med i alle deler av livet i bygda”

SB LOG web