kranbiler maskintransport spesialtransport materialbil

for grus vintervedlikehold containerbil

13015107 10156126622171980 1550881730222977191 n

                                                                        Ruste opp vei eller hage?

                                                                       

bilde 5

Vi leverer masser tilkjørt fra Bottum i Fåberg, Tøftum i Olstad og fra Kankerud Fjelltak.

  • Fyllmasser
  • Matjord (sortert)
  • 0-8 Veggrus
  • 0-16 Veggrus
  • 8/16 Finpukk/Hageshingel
  • 16/22 Grov pukk
  • 0-32 Bærelag
  • 0-120 Fjell
  • Sams Fjell

For tilbud ring oss: Kontor 61226850
- Arvid 91670963
- Tone 91371320                                                                  
                                                                                                - Helge 90708441

                    

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Sigurd og Ola Grimstad AS
Baklivegen 1398
2651 Østre Gausdal
Telefon 61 22 68 50
E-post firmapost@grimstadas.no

Fakturamottak

EHF – elektronisk

bilag@grimstadas.no

Tilbakeblikk

"Petter Smehus forteller at en gang det skulle kjøres folk til Otta, ble det ikke plass til alle på lastebilen, så de hengte en defekt åpen personbil etter som han styrte"

Grunnlegger Sigurd Grimstad

SB LOG web