kranbiler maskintransport spesialtransport materialbil

for grus vintervedlikehold containerbil

13015107 10156126622171980 1550881730222977191 n

                                                                        Ruste opp vei eller hage?

                                                                       

bilde 5

Vi leverer masser tilkjørt fra Bottum i Fåberg, Tøftum i Olstad og fra Kankerud Fjelltak.

  • Fyllmasser
  • Matjord (sortert)
  • 0-8 Veggrus
  • 0-16 Veggrus
  • 8/16 Finpukk/Hageshingel
  • 16/22 Grov pukk
  • 0-32 Bærelag
  • 0-120 Fjell
  • Sams Fjell

For tilbud ring oss: Kontor 61226850
- Arvid 91670963
- Tone 91371320                                                                  
                                                                                                - Helge 90708441

                    

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Sigurd og Ola Grimstad AS
Baklivegen 1398
2651 Østre Gausdal
Telefon 61 22 68 50
E-post firmapost@grimstadas.no

Fakturamottak

EHF – elektronisk

bilag@grimstadas.no

Tilbakeblikk

"På Minnesund var brua så smal at vi måtte ta av et tvillinghjul for å komme over. Og alle grindene var noe herk"

Grunnlegger Sigurd Grimstad

695 FT nettannonse 360x247 pixler

SB LOG web